• +40 749 418 332
  • lsaciasi@gmail.com
  • Campus "Tudor Vladimirescu", camin T19, Iasi

Desktop Applications

În cadrul acestei secţiuni participanţii vor realiza o aplicaţie, pornind de la tema dată, în cadrul căreia îşi vor pune în valoare cunoştinţele şi imaginaţia pentru a oferi o soluţie cât mai cuprinzătoare. Temele pot varia de la editoare de text, până la algoritmi de inteligenţă artificială implementaţi sub forma unui joc, având libertate totală în alegerea tehnologiei folosite.

Criteriile folosite în evaluare sunt numărul funcţionalităţilor implementate, eficienţa din punct de vedere al timpului şi al memoriei necesare rulării şi respectarea standardelor de dezvoltare, complexitatea aplicaţiei şi a algoritmilor utilizaţi, uşurinţa utilizării interfeţei grafice sau posibilitatea alegerii nivelului de dificultate.


Desktop joke